Kdo je řidič referent a jak vypadá školení, které musí podstoupit?

Bře 01, 2017 Auto Moto, Novinky

Dle platné legislativy musí zaměstnavatelé zajistit pro zaměstnance řidiče školení. Existuje však rozdíl mezi řidičem referentem a řidičem z povolání. Nechcete-li riskovat pokutu ve výši až dvou milionů korun, nepřestávejte číst.

Kdo je kdo?

Pojem řidič referent sice ve znění zákonů nefiguruje, ale jedná se o označení zaměstnanců, kteří v rámci pracovní doby řídí automobil. Může se přitom jednat o firemní i soukromé vozidlo a nezáleží na tom, zda daný pracovník řídí pravidelně, nebo jen párkrát za rok. Zaměstnavatelé často netuší, že do této skupiny řidičů patří i zaměstnanci, kteří řídí dopravní prostředek mimo veřejné komunikace – například ve skladu.

superpromotor.eu_king-skoleni_cz_01

Řidič z povolání má oproti řidiči referentovi řízení vozidla v pracovní smlouvě. K výkonu práce potřebuje řidičské oprávnění a profesní průkaz, který získá po absolvování povinného školení řidičů a každý rok jej musí obnovit.

 

Jak je to se školením pro referenty?

Podle zákoníku práce musí zaměstnavatelé zajistit školení o právních a ostatních předpisech. Přesný obsah školení však nikde uveden není (pouze zmínka o seznámení s dopravními předpisy dle zákona o provozu na pozemních komunikacích). To samé se týká také doporučené frekvence pro opakování. Odborníci přesto zaměstnavatelům doporučují, aby nepřekračovali frekvenci tří let.

Zaměstnavatelé tak mají volné ruce a mohou si sami zvolit obsah i formu školení. V posledních letech je proto v centru pozornosti online školení řidičů referentů, které je pro cenově výhodnější než klasické prezenční školení řidičů.

superpromotor.eu_king-skoleni_cz_02
                         Demoverzi školení řidičů online si můžete prohlédnout zde.

 

Prezenční forma školení má význam pro zaměstnance, kteří nemají s řízením vozidla dostatečné zkušenosti. Lektor se jim může věnovat individuálně a zodpoví jim případné dotazy.

Chcete-li se o školení pro řidiče dozvědět více, pokračujte na www.king-skoleni.cz.